Osoby posiadające status:

 

 - inwalidów wojennych

 - kombatantów

 - osób represjonowanych

 

Przyjmowane są w poradniach poza kolejnością.